Espoo
0503545185
tiina@hih.fi

Valmennus

Ensimmäinen tapaaminen on ilmainen

Voit huoletta ottaa yhteyttä ja sopia tapaamisen kanssani, sillä ensimmäinen tapaaminen on aina ilmainen. Tapaamisessa voimme suunnitella valmennuksen juuri sinun tai teidän tarpeita vastaavaksi.

Mitä asiakas saa valmennuksesta?

Itsetuntemusta, sillä jokaisella meistä on ajatus itsestä, omasta arvosta ja merkityksestä. Mikä se ajatus on ja mitä siitä seuraa? Itsetuntemuksen lisääminen luo hyvinvointia, koska elämää rajoittavia uskomuksia purkamalla pystymme muuttamaan elämäämme juuri siihen suuntaan mihin tahdomme. Voimme muuttaa ainoastaan itseämme ja omia ajatuksiamme. 

Ymmärrystä omien tunnetilojen vaikutuksista itselle ja muille sekä kuinka tunteita voi säädellä. Tunteiden  kautta olemme yhteydessä sekä omaan sisäiseen että meitä ympäröivään maailmaan. Tunteet ovat terveydelle elintärkeitä. Tunteiden hallinnasta tunteiden sallintaan ja tunnistamiseen!

HiH NLP hyvinvointivalmennuksen, koulutuksen, luennon hinta

Valmennuksien hinta vaihtelee aina yksittäisestä tapaamisesta useamman kuukauden kestävään valmennukseen. Valmennukset voi toteuttaa sekä yksilöllisesti että ryhmässä kuitenkin aina yksilölliset lähtökohdat huomioiden. Räätälöidyn valmennuksen hyöty tulee siitä, että se tukee juuri niitä tavoitteita, joita kohti haluaa mennä. Etukäteen yhdessä mietitty sekä sovittu sisältö vie valmennusta juuri oikeaan suuntaan.

Hintaan vaikuttavat asiat ovat valmennuksen kokonaiskesto, sisältö ja rakenne, valmennustapaamisten kokonaismäärä, sekä mahdolliset matkakulut. Valmennuksen voi maksaa erissä korottomasti.

Valmennuksen ydin on NLP

Yksilön sekä ryhmien valmennuksessa käytän apuna NLP:n taustaoletuksia ja menetelmiä. NLP:n avulla laajennamme omia näkökulmia sekä saamme omaa toimintaa ja elämäämme rajoittavia uskomuksia purettua ajatuksistamme. NLP-harjoitukset auttavat pääsemään asioissa, tunteissa, mielikuvissa eteenpäin.

Luontevuutta esiintymiseen, jännittäjälle työkaluja, viestin perille saaminen

Erilaiset kuulijat ymmärtävät viestin omalla tavallaan ja siksi on tärkeää, että osaa esiintyä kaikenlaisille kuulijoille sekä pienille että isoille ryhmille. Esiintyminen ei ole vain puhumista ja sanoja, siinä on myös tunteita niin puhujalla kuin kuulijallakin. Hyvän esiintyjätilan löytäminen, esimerkiksi asento, liikkuminen, puheen sävy ja rytmi ovat lähtökohtana luonnollisen tilan löytämiseen.

Luonnollinen ja rento olemus on hyvä päämäärä missä tahansa esiintymistaitoja vaativassa tilanteessa.

Luonteva esiintyminen

Miellejärjestelmät-malli kuvaa kuinka ihmiset ajattelevat eri lailla ja miten tämä kannattaa ottaa huomioon käytännön vuorovaikutuksessa niin, että kontakti paranee ja vastaanottaja ymmärtää viestin tarkoitetulla tavalla. Mitä väljempää puhekieli on sitä helpommin toiset sitä ymmärtävät ja seuraavat.

mielen monet mahdollisuudet kuva

Kirkastaa ja selventää itsetuntemusta, itsensä johtamista, itsensä ohjaamista NLP harjoitusten avulla, yksin ja yhdessä

Valmennuksessa tarkastellaan, esimerkiksi, ihmisen sisäiseen maailmankuvaan liittyviä tekijöitä, miellejärjestelmiä, kielen monimuotoisuutta. Ei ole samantekevää miten puhuu itselle ja muille tai millaisia sanoja käyttää. Valmennuksessa sukelletaan mielen mahdollisuuksiin ja sitä kautta tavoitellaan itselle parempaa tilaa. Onnellisuus lähtee itsetuntemuksesta. Tutkimus on osoittanut jo pitkään, että ihminen on kaikkea muuta kuin rationaalinen päätöksentekijä. Yalen yliopiston psykologian professori John Bargh on esittänyt, että peräti 95% kaikesta inhimillisestä käyttäytymisestä tapahtuu tiedostamattomien prosessien varassa.

Kun ihminen voi hyvin, se lisää tehoa ja energiaa hänen toimintaan. Onnellisempi ja tyytyväisempi ihminen on motivoitunut ja kantaa vastuun tekemisistään.

Ajattele mitä ajattelet

On tärkeä keskittää ajatukset siihen mitä aidosti haluaa. Kielteisen ajatuksen eli mitä ei halua vaihtaminen myönteiseen muotoon eli mitä haluaa, auttaa pääsemään ajatuksissa eteenpäin. Kuuntele siis tarkkaan mitä ajattelet ja mitkä ajatukset tuottavat hyvää oloa ja mitkä pahentavat sitä. Voimme aina valita ajatuksemme positiiviselle taajuudelle.

Kannattaa alkaa saalistaa omia ajatuksiaan, sillä usein ihminen ei edes huomaa mitä kaikkea ajattelee.

Huomaa, mitä huomaat ajattelevasi!

keho ja ajatukset tasapainoon kuva

ikuinen laihduttaja, motivaatiota metsästämässä, liikunnan aloittajalopettaja, 50+henkilö

Kuulutko niihin, jotka eivät viihdy kehossaan, mutta eivät löydä motivaatiota tekemään asialle mitään? Tai kuulutko niihin, jotka aloittavat innokkaasti oman hyvinvoinnin parantamisen, mutta innostus loppuu ikävään kolotukseen kehossa? Keskittyykö välttämään sairauksia vai pysymään terveenä? Millaista tarinaa kertoo itselle hyvinvoinnistaan? Mikä on oma hyvän olon hinta?

Se voi olla yksi tai useampi hyvinvoinnin osa-alue, johon tarvitsee ohjausta, vahvistusta, ohjeita sekä rajoittavien uskomusten purkamista. Valmentajana minulle on tärkeintä se, että muutos on hallittavissa niillä resursseilla, jotka kullakin ovat käytössä. Ratkaisukeskeinen lähestymistapani keskittyy ongelman sijaan mahdollisuuteen.

Valmennan tiedoilla, taidoilla ja sydämellä.

Liikunnan hyödyt

Kun lihakset voimistuvat, myös luut aktivoituvat ja luuston mineraalitiheys kasvaa.

Luustoa ympäröivät joustavat ja vahvat lihakset suojaavat niveliä vääntymästä väärään asentoon.

Nivelten kulumat kipuilevat vähemmän, kun lihaksissa on voimaa.

Hyvä lihaskunto saattaa tutkimusten mukaan ehkäistä jopa dementiaa. Anders Hansen antaa tähän yhden näkökulman. YouTube

Syke ylös 3 x viikossa!

tunteet vuorovaikutuksessa kuva

tärkeä neuvottelu, itselle vaikea vuorovaikutustilanne, tunteiden tunnistaminen ja niiden säätely

Tunteet vuorovaikutuksessa-valmennus on hyvä keino tarkastella ja tunnistaa omia tunteita sekä lisätä ymmärrystä muiden tunteista. Aistit, asioiden erottelukyky, henkilökohtainen historia, intuitio, toimintaympäristö, arvot, uskomukset tuottavat 60-80000 ajatusta ja tunnetta päivän aikana.

Se mihin huomio kiinnittyy, se kasvaa. Mihin haluaa kohdistaa ajatukset – mahdollisuuksiin vai siihen mitä ei pysty saavuttamaan? Positiivinen mieliala tehostaa ajattelua eli lisää älyä. Tämä vahvistaa ympärillä olevia ihmisiä, sillä tunne tarttuu.

Tunnista tunteesi, toteuta itseäsi

Tunteet antavat meille tietoa ympäröivästä maailmastamme. Tunneilmaukset, kuten ilmeet, eleet, äänensävy ja omakohtaiset kokemukset, kuten muistot ja mielikuvat ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Tunteen voi laukaista jokin sisäinen muisto tai mielikuvat tai yhtä hyvin joku ulkoinen tekijä ympäristöstämme.

Tutkijoiden mukaan tunteissa on kaksi ulottuvuutta 1) miellyttävyys eli miellyttävä-epämiellyttävä 2) aktiivisuus eli rauhallinen-kiihtynyt. Tunne saa aikaan muutoksen henkilön verenkierrossa ja lihaksistossa ja siksi tunne tulee ihmisestä aina läpi.

esimiestyöhön voimavaroja kuva

hyvä johtaminen tuottaa tulosta ja hyvinvointia esimiehelle ja työyhteisöön

Valmennukseni avulla pyrimme löytämään ne voimavarat, jota esimiestyössä tarvitaan. Johtaminen myönteisellä otteella on tarttuvaa. Sosiaalinen palkkio saa positiivista hyrinää aivoihin. Kaikki saavat tukea ja kukaan ei jää yksin ongelmien kanssa. Ratkaisukeskeisyys vie asioita eteenpäin. Hyvä johtaja kiinnittää jatkuvasti huomiota alaisten hyvinvointiin ja on keskusteleva.

Maailman johtaviin päätöksenteon tutkijoihin lukeutuva MIT:n professori Dan Ariely on osoittanut, että suurin osa ihmisen päätöksistä perustuu täysin irrationaalisiin ennakko-oletuksiin. Ihmisen toiminnasta tavattoman pieni murto-osa on aidosti johdonmukaista. Tästä syystä johtavassa asemassa olevan henkilön on ensiarvoisen tärkeää omistaa tunneälykkyyden komponentit, kuten itsetuntemus, omien tunteiden säätely, motivointi, empatia, sosiaaliset taidot sekä luottamus omaan intuitioon.

Tiennäyttäjän voimavarat

Päätös siitä millainen esimies haluaa olla

Tietoisuuden kasvattaminen omista voimavaroista

Luottamuksen ja hyväntahtoisuuden rakentaminen hyvinä ja huonoina aikoina

Keskittyminen niihin asioihin, joihin voi itse vaikuttaa

Fokuksen päivittäinen katselmus - se mihin huomio kiinnittyy se kasvaa