Espoo
0503545185
tiina@hih.fi

Valmennus

Help is Here tavoite NLP hyvinvointivalmennuksessa

Valmennuksen tavoitteena on lisätä itsetuntemusta, sillä jokaisella meistä on ajatus itsestä, omasta arvosta ja merkityksestä. Mikä se ajatus on ja mitä siitä seuraa? Itsetuntemuksen lisääminen luo hyvinvointia, koska elämää rajoittavia uskomuksia purkamalla pystymme muuttamaan elämäämme juuri siihen suuntaan mihin tahdomme. Voimme muuttaa ainoastaan itseämme ja omia ajatuksiamme. 

Ymmärrystä omien tunnetilojen vaikutuksista itselle ja muille sekä kuinka tunteita voi säädellä. Tunteiden kautta olemme yhteydessä sekä omaan sisäiseen että meitä ympäröivään maailmaan. Tunteet ovat terveydelle elintärkeitä. Tunteiden hallinnasta tunteiden sallintaan ja tunnistamiseen!

Yksilöt, pienryhmät 2-8, suuret ryhmät 8-20, luennot

Valmennus voi olla yhdelle, kahdelle tai isoimmillekin ryhmille. Luennot ovat aihepiireiltään monipuolisia ja hyvinvointiimme liittyviä.

Yksilövalmennus on avustavaa yhteistyötä. Valmentaja on tukena koko prosessin ajan. Se on löytöretki omaan ajatteluun, omiin taitoihin ja henkilökohtaiseen kehitykseen. Yksilövalmennus sopii niille, jotka haluavat henkilökohtaista valmennusta, sillä joskus on asioita, joita on vaikea käsitellä ryhmässä. Valmennus on tehokasta, sillä muita häiriötekijöitä ei valmennustilanteessa ole.

Ryhmävalmennus edistää ja lujittaa ryhmän yhteisöllisyyttä sekä auttaa ymmärtämään toisia paremmin. Yhdessä asioita pohtien oppii tuntemaan toisen toimintatapoja paremmin. Ryhmässä voi saada aikaan isoja oivalluksia sekä parempia ratkaisuja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Yhdessä paremmiksi.

Valmennuksen ydin on kokonaisvaltainen hyvinvointi

Omasta näkökulmastani kokonaisvaltainen hyvinvointi tarkoittaa sitä, että ajatukset ja tunteet, ravinto, liikunta ja lepo ovat suhteellisen tasapainossa keskenään. Ajatukset ovat kuitenkin hyvinvointimme moottori. Minun uskomukseni on se, että olemme sitä mitä ajattelemme.

Yksilön sekä ryhmien valmennuksessa käytän apuna NLP:n taustaoletuksia ja menetelmiä. NLP:n avulla laajennamme omia näkökulmia sekä saamme omaa toimintaa ja elämäämme rajoittavia uskomuksia purettua ajatuksistamme.

Räätälöity yksilö- ja ryhmävalmennus

Hintaan vaikuttavat asiat ovat valmennuksen kokonaiskesto, sisältö ja rakenne, valmennustapaamisten kokonaismäärä, sekä mahdolliset matkakulut. Valmennuksien hinta vaihtelee aina yksittäisestä valmennuskerrasta useamman kuukauden kestävään valmennukseen.

Valmennukset voi toteuttaa sekä yksilöllisesti että ryhmässä kuitenkin aina yksilölliset lähtökohdat huomioiden. Räätälöidyn valmennuksen hyöty tulee siitä, että se tukee juuri niitä tavoitteita, joita kohti haluaa mennä. Etukäteen yhdessä mietitty sekä sovittu sisältö vie valmennusta juuri oikeaan suuntaan.

NLP & Löytöretki omaan mieleen
Mitä ajattelet itsestäsi? Mitä haluat elämältäsi? Mistä haluat päästää irti?
Valmennus kasvattaa tietoisuutta omista ajatuksista, tunteista ja toiminnasta, joka tekee arjesta helpompaa.
NLP & Ajatustunteiden tasapaino
Miten reagoit erilaisiin tunteisiin? Millaisia tunteita haluat lisää? Miten huonoista tunteista voi päästää irti? Valmennus avaa sisäisen maailmankuvamme merkitystä, joka meille jokaiselle on ainutlaatuinen. Peilaamme koko ajan toisia itseemme ja tuntemukset ovat joko oma sisäinen tunne tai ulkoapäin koettu.
NLP & Hyvän kohtaamisen taito
Millainen on hankala ihminen? Kuinka haluat kohdata erilaisia ihmisiä? Millainen on hyvä kohtaaminen?Toisen ihmisen kohtaaminen on vuorovaikutusta, johon ei voi etukäteen laatia vuorosanoja. Kohtaamistyö alkaa pysähtymisellä, toisen arvostamisella, kuuntelulla ja keskustelulla.
NLP & Kehon ja mielen liike
Miten haluat liikkua? Mitä liikunta antaa sinulle? Mikä estää sinua liikkumasta? Parasta kehollemme on, että sitä fyysisesti liikutetaan. Se pitää meidät nuorekkaina sekä elinvoimaisina.