Espoo
0503545185
tiina@hih.fi

Valmennus

Help is Here tavoite NLP hyvinvointivalmennuksessa

Valmennuksen tavoitteena on lisätä itsetuntemusta, sillä jokaisella meistä on ajatus itsestä, omasta arvosta ja merkityksestä. Mikä se ajatus on ja mitä siitä seuraa? Itsetuntemuksen lisääminen luo hyvinvointia, koska elämää rajoittavia uskomuksia purkamalla pystymme muuttamaan elämäämme juuri siihen suuntaan mihin tahdomme. Voimme muuttaa ainoastaan itseämme ja omia ajatuksiamme. 

Ymmärrystä omien tunnetilojen vaikutuksista itselle ja muille sekä kuinka tunteita voi säädellä. Tunteiden kautta olemme yhteydessä sekä omaan sisäiseen että meitä ympäröivään maailmaan. Tunteet ovat terveydelle elintärkeitä. Tunteiden hallinnasta tunteiden sallintaan ja tunnistamiseen!

Yksilöt, pienryhmät 2-8, suuret ryhmät 8-20, luennot

Valmennus voi olla yhdelle, kahdelle tai isoimmillekin ryhmille. Luennot ovat aihepiireiltään monipuolisia ja hyvinvointiimme liittyviä.

Yksilövalmennus on avustavaa yhteistyötä. Valmentaja on tukena koko prosessin ajan. Se on löytöretki omaan ajatteluun, omiin taitoihin ja henkilökohtaiseen kehitykseen. Yksilövalmennus sopii niille, jotka haluavat henkilökohtaista valmennusta, sillä joskus on asioita, joita on vaikea käsitellä ryhmässä. Valmennus on tehokasta, sillä muita häiriötekijöitä ei valmennustilanteessa ole.

Ryhmävalmennus edistää ja lujittaa ryhmän yhteisöllisyyttä sekä auttaa ymmärtämään toisia paremmin. Yhdessä asioita pohtien oppii tuntemaan toisen toimintatapoja paremmin. Ryhmässä voi saada aikaan isoja oivalluksia sekä parempia ratkaisuja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Yhdessä paremmiksi.

Valmennuksen ydin on kokonaisvaltainen hyvinvointi

Omasta näkökulmastani kokonaisvaltainen hyvinvointi tarkoittaa sitä, että ajatukset ja tunteet, ravinto, liikunta ja lepo ovat suhteellisen tasapainossa keskenään. Ajatukset ovat kuitenkin hyvinvointimme moottori. Minun uskomukseni on se, että olemme sitä mitä ajattelemme.

Yksilön sekä ryhmien valmennuksessa käytän apuna NLP:n taustaoletuksia ja menetelmiä. NLP:n avulla laajennamme omia näkökulmia sekä saamme omaa toimintaa ja elämäämme rajoittavia uskomuksia purettua ajatuksistamme.

Mielen monet mahdollisuudet / Tunteet vuorovaikutuksessa / Elävöitä esiintymistaidot / Esimiestyöhön voimavaroja

Ryhmävalmennus 4,5 h

290 € / hlö (sis. ALV)

Valmennustunti

100 € / h (sis. ALV)

Räätälöity yksilö- ja ryhmävalmennus

Hintaan vaikuttavat asiat ovat valmennuksen kokonaiskesto, sisältö ja rakenne, valmennustapaamisten kokonaismäärä, sekä mahdolliset matkakulut. Valmennuksien hinta vaihtelee aina yksittäisestä valmennuskerrasta useamman kuukauden kestävään valmennukseen.

Valmennukset voi toteuttaa sekä yksilöllisesti että ryhmässä kuitenkin aina yksilölliset lähtökohdat huomioiden. Räätälöidyn valmennuksen hyöty tulee siitä, että se tukee juuri niitä tavoitteita, joita kohti haluaa mennä. Etukäteen yhdessä mietitty sekä sovittu sisältö vie valmennusta juuri oikeaan suuntaan.

Kirkastaa ja selventää itsetuntemusta, itsensä johtamista, itsensä ohjaamista NLP harjoitusten avulla, yksin ja yhdessä

Valmennus kasvattaa tietoisuutta omista ajatuksista, tunteista ja toiminnasta, joka tekee arjesta helpompaa. Tiedostaminen tarkoittaa sitä, että oppii kuuntelemaan mitä ajattelee, tuntee ja sanoo.
Kaikki alkaa ajatuksesta ja ensimmäinen ajatus jättää jäljen aivoihin samalla tavalla kuin laskettelija laskee koskematonta lumista rinnettä alas, johon sukset jättävät syvät urat. Tämä voi olla hyvä ajatus tai kielteinen ajatus, mutta kummassakin tapauksessa ajattelemme usein jatkossakin samalla tavalla.
Aivot etsivät aina energiatehokkaimman reitin eli mitä pidempään olemme ajatelleet tai tehneet jotain sitä vaikeampaa on päästä uuteen ajattelu- tai toimintatapaan. Näin ajatteluumme syntyy uskomuksia itsestämme ja ympäröivästä maailmasta.

Tärkeä neuvottelu, itselle vaikea vuorovaikutustilanne, tunteiden tunnistaminen ja niiden säätely

Valmennus avaa sisäisen maailmankuvamme merkitystä, joka meille jokaiselle on ainutlaatuinen. Me havainnoimme ympärillä olevaa maailmaa viiden aistin välityksellä. Varastoimme aistimamme asiat mieleemme sekä intuitioon.
Nämä mielteet muodostavat sisäiseen maailmankuvaamme eli henkilökohtaiseen karttaamme oman todellisuuden ympärillä olevasta todellisuudesta. Käytämme mielteitä, kun ajattelemme, muistamme, kuvittelemme, tunnemme, teemme päätöksiä, innostumme, motivoidumme sekä kun olemme vuorovaikutuksessa muihin ihmisiin.
Kun haluamme viestittää sisäisen todellisuutemme muille tarvitsemme kieltä. Kielen avulla teemme toisen kartan, jotta voimme puhua kokemuksestamme.

esimiestyöhön voimavaroja kuva

Hyvä johtaminen tuottaa tulosta ja hyvinvointia esimiehelle ja työyhteisöön

Valmennukseni avulla pyrimme löytämään ne voimavarat, jota esimiestyössä tarvitaan oman joukkueen menestyksekkääseen luotsaamiseen sekä lisäämään oman hyvinvoinnin arvoa. Merkittävimmät voimavaramme ovat ajatustunteissa.
Kun tunnemme itsemme elinvoimaisiksi ja energisiksi, meillä on tarmoa tehdä asioita ja kykyä vastaanottaa myös epämieluisia asioita käsiteltäväksi – tässä ja nyt. Läsnäolo on taito, jolla voimme aistia juuri sen hetken, jossa olemme. Juuri sillä hetkellä menneisyyden ja tulevaisuuden tapahtumat ovat jossain mielen avaruudessa. Kun on läsnä itselle, on läsnä myös muille.

Luontevuutta esiintymiseen, jännittäjälle työkaluja, viestin perille saaminen

 Valmennuksessa päämäärä on löytää rentous omaan esiintymiseen sekä herkistää aistimaan erilaisia reaktioita. Omaa esitystä voi muuttaa myös esityksen aikana omilla asennoilla, äänensävyillä- ja painoilla sekä tuomalla siihen tunnetta.
Alitajunta on meidän informaatiopankki, jossa ovat tunteet, kokemukset, henkinen kasvu, vuorovaikutus, omat taidot, persoonallisuus, luovuus. Aistien terävöittämisellä herkistämme myös ymmärrystä alitajuisten viestien merkityksestä, sillä mielikuvat, äänet ja tunteet tulevat esille myös olemalla vain itsemme kanssa.