Ajatukset ja tunteet ovat puhdasta energiaa ja jokainen meistä voi hallita omia energioita. Yksi tapa on keskittyä siihen mitä mielessämme milloinkin liikkuu. Keskittyminen luo todellisuuden. Se mihin huomiomme kiinnittyy, tulee enemmän todelliseksi ja olemme juuri tässä hetkessä meitä ympäröivässä maailmassa. Tässä ja nyt on ainoa hetki, jota voimme todellisuudessa elää.

Ensimmäinen askel oman tilan määrittämiseen on sen tunnistaminen, jotta sitä voi muuttaa tai parantaa

Kun ajatuksemme ovat itsellemme hyödyttömiä annamme valtavan vallan niille johtaa elämäämme. Ankkuroimme itseämme hyödyttömät ajatukset aina vain syvemmälle soluihimme. Näin ajatuksemme tulevat osaksi kehoamme, hermojärjestelmäämme, elimiämme.

Oletko valmis hallitsemaan omaa tilaasi?

Omien tunteiden tiedostaminen on iso ensimmäinen askel tunteiden hallinnan ja sallinnan oppimiseen

Kun älyää omat tunteet se tarkoittaa sitä, että pystymme oikealla tavalla tunnistamaan mitä milloinkin tunnemme, osaamme arvioida olemmeko niihin yhteydessä vai onko niistä hyvä päästää irti ja kykenemme valjastamaan tunteemme oikeaan käyttöön.

Oletko valmis astumaan tunteiden kenkiin?

Ajatusvirheet tuottavat negatiivisia ajatuksia ja pahentavat käyttäytymistämme

Rajoittavat uskomukset ovat ajatuksiemme emävaleita ja sanan varsinaisessa merkityksessä rajoittavat meitä elämästä täydellä potentiaalilla. Kun ensimmäisen kerran ajattelemme jollain tavalla olemme usein taipuvaisia ajattelemaan samalla tavalla jatkossakin. Ajatuksemme saattavat olla kuitenkin vääriä ja hyvinkin vääristyneitä monista eri syistä johtuen.

Oletko valmis muuttamaan sisäisiä sääntöjäsi?

Mikä on elämän tietoisuutesi taso?

  1. Elämä tapahtuu minulle
  2. Elämä tapahtuu minua varten
  3. Elämä tapahtuu kauttani
  4. Elämä tapahtuu kuin se tapahtuu

Oletko valmis ottaamaan vastuun omasta toiminnastasi?

TUNNEVALMENNUS

Valmennuksen tavoitteena on lisätä itsetuntemusta, sillä jokaisella meistä on ajatus itsestä, omasta arvosta ja merkityksestä. Mikä se ajatus on ja mitä siitä seuraa? Itsetuntemuksen lisääminen luo hyvinvointia, koska elämää rajoittavia uskomuksia purkamalla pystymme muuttamaan elämäämme juuri siihen suuntaan mihin tahdomme. Voimme muuttaa ainoastaan itseämme ja omia ajatuksiamme. 

Valmennus voi olla yhdelle, kahdelle tai isoimmillekin ryhmille.

Yksilövalmennuksen hyöty on siinä, että valmennuksessa keskitytään henkilökohtaisen tavoitteen saavuttamiseen. Se on löytöretki omaan ajatteluun, omiin taitoihin ja henkilökohtaiseen kehitykseen.

Ryhmävalmennus edistää ja lujittaa ryhmän yhteisöllisyyttä sekä auttaa ymmärtämään toisia paremmin. Ryhmässä voi saada aikaan isoja oivalluksia sekä parempia ratkaisuja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Omasta näkökulmastani kokonaisvaltainen hyvinvointi tarkoittaa sitä, että ajatukset ja tunteet, ravinto, liikunta ja lepo ovat suhteellisen tasapainossa keskenään. Ajatukset ovat kuitenkin hyvinvointimme moottori. Olemme sitä mitä ajattelemme.

Yksilön sekä ryhmien valmennuksessa käytän apuna NLP:n taustaoletuksia ja menetelmiä. NLP:n avulla laajennamme omia näkökulmia sekä saamme omaa toimintaa ja elämäämme rajoittavia uskomuksia purettua ajatuksistamme.

Hintaan vaikuttavat asiat ovat valmennuksen kokonaiskesto, sisältö ja rakenne, valmennustapaamisten kokonaismäärä, sekä mahdolliset matkakulut. Valmennuksien hinta vaihtelee aina yksittäisestä tapaamisesta useamman kuukauden kestävään valmennukseen. Tuntihinta on 120 € (sis. ALV).

Valmennukset voi toteuttaa sekä yksilöllisesti että ryhmässä kuitenkin aina yksilölliset lähtökohdat huomioiden. Räätälöidyn valmennuksen hyöty tulee siitä, että se tukee juuri niitä tavoitteita, joita kohti haluaa mennä. Etukäteen yhdessä mietitty sekä sovittu sisältö vie valmennusta juuri oikeaan suuntaan.