KEHON HYVINVOINTI

Liikut tehokkaasti ja turvallisesti 50+ trainerin kanssa.

Lihaskuntoharjoittelulla kohti vahvempaa vanhuutta!

Yksittäinen PT valmennus 80 €

 

ENERGIA

Mistä tulet energiseksi?
Rauhallinen tutustuminen omaan kehoon, omiin voimavaroihin ja omiin tottumuksiin.
5 x 60 min / 3 kk
1 hlö 65 € / 60 min
2 hlö 58 € / hlö / 60 min

ELINVOIMA

Miltä tuntuu, kuulostaa ja näyttää elinvoimainen keho?
Uuden energiatason lisäksi motivoidu viemään itsesi uudelle tasolle.
10 x 60 min / 6 kk
1-hlö 60 € / 60 min
2-hlö 53 € / hlö / 60 min

BALANSSI

Missä kaikkialla uuden tasapainon löytyminen tuntuu?
Elinvoiman lisäksi saavuta elämään tasapainoinen tila, jolla on vain hyviä vaikutuksia tulevaan.
25 x 60 min / 12 kk
1-hlö 55 € / 60 min
2-hlö 48 € / hlö / 60 min

AJANVARAUS 

Klassinen hieronta

45 min 45 €

60 min 60 €

90 min 85 €

Aromaterapiahieronta

60 min 70 €

90 min 90 €

Shiatsu-hoito

60 min 70 € (sopii myös raskaana oleville)

90 min 90 €

Shiatsu niskahartia- ja päähieronta

30 min 40 € (sopii myös raskaana oleville)

Raskaushieronta

30 min 40 €

Ajanvaraus

MIELEN HYVINVOINTI

Millä tavalla ajattelet itsestäsi? Mitä haluat lisää elämääsi? Mistä unelmoit? Millaisista ajatuksista voi päästää irti?


Valmennus kasvattaa tietoisuutta omista ajatuksista, tunteista ja niiden tuottamasta toiminnasta. Kevyemmät ajatukset ja tunteet helpottavat päivittäisiä kohtaamisia.​

Miten reagoit erilaisiin tunteisiin? Millaisia tunteita haluat lisää? Miten huonoista tunteista voi päästää irti?

Valmennus avaa sisäisen maailmankuvamme merkitystä, joka meille jokaiselle on ainutlaatuinen. Peilaamme koko ajan toisia itseemme ja tuntemukset ovat joko oma sisäinen tunne tai ulkoapäin koettu helpottavat päivittäisiä kohtaamisia.

Ajatteletko joskus näin? Unelmani ovat liian suuria ja eivät koskaan toteudu. Olen kokeillut ennenkin ja epäonnistuin. Miksi edes yritän. Kaikki eivät onnistu, joten kuulun varmaan heihin. Haluan muutoksen, mutta en tiedä mihin suuntaan lähden.

Uskomus on käsitys, joka on omassa mielessä täysin totta. 

Valmennuksessa tehdään helppoja NLP harjoituksia, joiden avulla voi hämmästyä miten on voinutkaan ajatellut jostain asiasta.

Oletko jo kohdannut sisäisen äänesi? Miten tarkkaan kuuntelet sitä? Oletko koskaan ohittanut omaa intuitiota?

Intuitio on tunneälyn osa-alue. Se on välähdyksenomainen tietoisuus siitä, että tekemämme päätös on oikea. Se on välitöntä oivaltamista ilman päättelyä. Tunneälykkyyden komponetteja ovat esimerkiksi itsetuntemus sekä tietoisuus omista tunteista.

Valmennuksessa tehdään harjoituksia, jotka vahvistavat itsetuntemusta. Intuitiota herkistetään myös erilaisilla harjoituksilla, kuten ajatusten rauhoittaminen, kehon rentouttaminen.

MIELEN HYVINVOINTIVALMENNUS

Valmennuksen tavoitteena on lisätä itsetuntemusta, sillä jokaisella meistä on ajatus itsestä, omasta arvosta ja merkityksestä. Mikä se ajatus on ja mitä siitä seuraa? Itsetuntemuksen lisääminen luo hyvinvointia, koska elämää rajoittavia uskomuksia purkamalla pystymme muuttamaan elämäämme juuri siihen suuntaan mihin tahdomme. Voimme muuttaa ainoastaan itseämme ja omia ajatuksiamme. 

Valmennus voi olla yhdelle, kahdelle tai isoimmillekin ryhmille. Luennot ovat aihepiireiltään monipuolisia ja hyvinvointiimme liittyviä.

Yksilövalmennuksen hyöty on siinä, että valmennuksessa keskitytään henkilökohtaisen tavoitteen saavuttamiseen. Se on löytöretki omaan ajatteluun, omiin taitoihin ja henkilökohtaiseen kehitykseen.

Ryhmävalmennus edistää ja lujittaa ryhmän yhteisöllisyyttä sekä auttaa ymmärtämään toisia paremmin. Ryhmässä voi saada aikaan isoja oivalluksia sekä parempia ratkaisuja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Omasta näkökulmastani kokonaisvaltainen hyvinvointi tarkoittaa sitä, että ajatukset ja tunteet, ravinto, liikunta ja lepo ovat suhteellisen tasapainossa keskenään. Ajatukset ovat kuitenkin hyvinvointimme moottori. Minun uskomukseni on se, että olemme sitä mitä ajattelemme.

Yksilön sekä ryhmien valmennuksessa käytän apuna NLP:n taustaoletuksia ja menetelmiä. NLP:n avulla laajennamme omia näkökulmia sekä saamme omaa toimintaa ja elämäämme rajoittavia uskomuksia purettua ajatuksistamme.

Hintaan vaikuttavat asiat ovat valmennuksen kokonaiskesto, sisältö ja rakenne, valmennustapaamisten kokonaismäärä, sekä mahdolliset matkakulut. Valmennuksien hinta vaihtelee aina yksittäisestä tapaamisesta useamman kuukauden kestävään valmennukseen.

Valmennukset voi toteuttaa sekä yksilöllisesti että ryhmässä kuitenkin aina yksilölliset lähtökohdat huomioiden. Räätälöidyn valmennuksen hyöty tulee siitä, että se tukee juuri niitä tavoitteita, joita kohti haluaa mennä. Etukäteen yhdessä mietitty sekä sovittu sisältö vie valmennusta juuri oikeaan suuntaan.