Valmennus

Mielenvalmennus on sopiva silloin, kun haluaa

  • lisätä itsetuntemusta
  • poistaa rajoittavia uskomuksia
  • kasvattaa tunneälyä
  • löytää voimavaroja itsestä
  • parantaa vuorovaikutustaitoja
  • löytää keinoja stressin pienentämiseen

Keho ja mieli ovat yhtä. Ajatukset ja tunteet vaikuttavat kehoon, jolloin keho ilmoittaa tietoiseen mieleen, että voi hyvin tai on epämukava olo.

Mielenvalmennuksella kohti tasapainoisempaa kehomieltä.

Apuna

Mielenvalmennus nojautuu NLP:n eli Neurolinguistic Programming. NLP:n perusoletus on, että jokaisella on oma maailmankuva, joka on hänelle täysin totta. NLP on joukko toimintamalleja ja mielen toimintaan liittyviä menetelmiä, jotka auttavat saamaan aikaan myönteisiä muutoksia ajattelussa ja käyttäytymisessä.

Jos jokin, mitä teet, ei toimi, kannattaa tehdä jotain toisella tapaa. Meidän ei tarvitse eikä ole edes kannattavaa käyttää omaa tahtoa muuttaakseen ketään muuta kuin itseämme. Kun muutumme itse, kaikki ympärillämmekin muuttuvat. Muutosten on oltava hyväksi itsellemme sekä toisille.

Se kasvaa mihin huomio kiinnittyy

 

Olemme pitkään oleet osana kiihtyvää muutosta. Maailma ja yhteiskunta ympärillämme muuttuu, työt ja työpaikat muuttuvat, me itse väistämättä muutumme. Muutos on pysyvä olotila.

Kirjamme on tarkoitettu erityisesti niille intensiivistä ajatustyötä tekeville, jotka kokevat ajatustensa usein kiertävän kehää ja jonkun muun määrittelevän elämää. Tavoitteena on saada mieli tasapainottamaan työ ja vapaa-aika niin, että siirrymme elämään entistä kokonaisvaltaisempaa ja eheämpää elämää.

ISBN: 978-952-80-0238-3

Valmennus

Muutos omaan ajatteluun
109 / h
  • Keskustelun kautta
  • Kirjallisia tehtäviä
  • Etänä tai läsnä
luottamus