Mielenvalmennus on sopiva silloin, kun haluaa

  • lisätä itsetuntemusta
  • poistaa rajoittavia uskomuksia
  • kasvattaa tunneälyä
  • löytää voimavaroja itsestä
  • parantaa vuorovaikutustaitoja
  • löytää keinoja stressin pienentämiseen

Valmentaja Tiina

On tärkeä avata sisäisen maailmankuvamme merkitystä, joka on meille jokaiselle ainutlaatuinen. Käyttäytymistämme ohjaavat uskomukset sekä automaattinen mielen ja tunteiden toiminta. On hyvä tunnistaa itsestään miten ne ilmenevät eri elämän tilanteissa, sillä ne voivat pahimmillaan saada elämämme pois raiteilta.

Omien vahvuuksien metsästys

itsetuntemus

Valmennuksen tavoitteena on lisätä itsetuntemusta, sillä jokaisella meistä on ajatus itsestä, omasta arvosta ja merkityksestä. Mikä se ajatus on ja mitä siitä seuraa? Itsetuntemuksen lisääminen luo hyvinvointia, koska elämää rajoittavia uskomuksia purkamalla pystymme muuttamaan elämäämme juuri siihen suuntaan mihin tahdomme. Voimme muuttaa ainoastaan itseämme ja omia ajatuksiamme.

Tunteiden merkitys kehossa

keho, tunne, tuntemus

Jokaiseen ajatukseen liittyy tunne, aivan arkipäiväisiinkin asioihin. Tunteet tulevat meistä aina läpi jollain tavalla, ilmeinä, eleinä, käytöksenä. Valmennuksessa pohdimme mistä tunteet muodostuvat, miten tunnistaa omia tunteita ja miten tunteet vaikuttavat hyvinvointiimme. Omia tuntemuksia on hyvä huomioida, sillä tunteet vaikuttavat meihin eri tavoin. Ne voivat tehdä meidät energisiksi tai puhdittomiksi.

Stressiexit

Stressi, mieli, tunteet

Lisätään keinoja tunnistaa stressin haittavaikutukset mieleen, tunteisiin ja niiden kautta kehoon. Stressiä on monenlaista ja se on yleinen nimittäjä useille eri ongelmillemme. Huonoja tunteita itsessä tuottava stressi heikentää vastustuskykyämme ja vaikuttaa epäsuotuisasti terveydentilaamme.

vuorovaikutuksesta kohtaamiseen

yhteistyö muiden kanssa

Valmennuksessa mietimme vuorovaikutustilanteita kahden tai useamman ihmisen välillä. Vuorovaikutussanan perinteisessä merkityksessä noudatetaan tiettyä mallia, agendaa tai siinä on ennalta määriteltyjä vaiheita tai rooleja. Kun taas kohtaaminen on vuorovaikutusta, johon ei voi etukäteen miettiä vuorosanoja.