Kouluttaja, joka luo positiivisen ja luottamuksellisen ilmapiirin

Mallituksen kohde: nainen NN, NLP-kouluttaja

NN:n koulutus alkaa jo edellisenä päivänä, mielen tasolla. Kouluttaja kuvittelee mielessään ihmiset ja tilan etukäteen. Jos NN ei ole tavannut tai tunne kaikkia osallistujia, joka tapauksessa hän lähettää ryhmään rakastavaa energiaa. Hän ankkuroi rakastavan energian itseensä. Kaikki ihmiset, jotka tulevat koulutukseen ovat yhtä tärkeitä.

Hän ei käy läpi koulutusmateriaaleja enää illalla tai edes mieti NLP:tä. Koulutuksen runko on suunniteltu ja koulutettavat aiheet niin tuttuja, että hänellä on täysi luottamus siitä, että kaikki tapahtuu itsellään ja parhaalla mahdollisella tavalla. Mitä tahansa tapahtuukin, niin kaikki on ok.

Ensimmäinen aamu on hyvin tärkeä tunnelman luoja. Materiaali on valmiina seinillä, musiikki ja kynttilät luovat tunnelmaa. Tila on parhaimmillaan puolikaaren muodossa, jossa saa parhaimman kontaktin koulutettaviin. Hän kättelee (mallitus on tehty 2018) ja toivottaa tervetulleeksi jokaisen koulutukseen tulijan henkilökohtaisesti. Jos joku tulee myöhässä hän toivottaa tulijan tervetulleeksi ja sanoo ettei hätää, kaikki on ok, voit käydä ottamassa kahvia.

  1. Hyväksyvä rakastava energia ryhmälle jo etukäteen
  2. Luottamus omiin tietoihin ja taitoihin sekä siihen, että kaikki tapahtuu itsellään
  3. Ensimmäinen aamu on tärkeä tunnelman luoja
  4. Kaikki ovat tervetulleita ja myös myöhästyneet, joille sanotaan, että kaikki on ok ja voit hakea kahvia

NN:n mielestä jokaisen koulutukseen tulijan maailmankuva on 100 %:a totta ja kaikki ovat 100 %:sti oikeassa. Kaikki ovat yhtä hyviä ja arvokkaita. Hän käyttää näitä arvoja siksi, että kaikki alkavat uskoa, että kaikki ovat yhtä hyviä! Arvo ja hyvyys lähtee liikkeelle ryhmässä ja positiivinen ryhmäenergia kasvaa, joka luo yhteenkuuluvaisuuden tunnetta.

Kun ryhmä toimii hyvin, kouluttaja voi ”kadota” ryhmästä tai olla enemmän taustalla. Kouluttajan oma ajattelu vaikuttaa myös koulutustilan ja koko koulutuksen energiaan. Esimerkiksi, jos kouluttaja itse on tyytymätön koulutustilaan niin tunne tulee ulos kouluttajasta, kuten myös kaikki muut kielteiset tuntemukset esim. stressi, huonotuulisuus, epävarmuus. Loppujen lopuksi koulutustilalla ei ole niin suurta merkitystä. Tilan tulee kuitenkin olla tarpeeksi rauhallinen, ettei auditiiviset henkilöt häiriinny.

Hän tarjoilee sitä tietoa mitä NLP:stä on ja kukin ottaa sieltä sitä mitä tarvitsee sen hetkiseen elämäntilanteeseen. Kaikki lähtee omasta ajattelusta ja kaikki tulee läpi. Kaikilla on jo kaikki taidot olemassa ja kaikki ovat täydellisiä sellaisina kuin ovat. Tärkeää on, että ajattelua voi muuttaa. Vain muuttamalla itseään voi muuttaa maailmaa. Kun joku kysyy vähätellen omaa kysymystä, että tämä on tyhmä kysymys, tyhmiä kysymyksiä ei ole ja kaikilla on jollain tasolla tämä kysymys mielessä.

Itsellä pitää olla intohimo siihen mitä kouluttaa ja sen vuoksi on uudistuttava koko ajan. On tärkeää, että kouluttajalta löytyy myös herkkyys siihen, miten lähelle ihmistä voi mennä. Hyvä kouluttaja osaa lukea ihmisten metaviestejä. Metaviesti on viesti viestistä eli viesti siitä, millaisesta puheesta on kysymys, esimerkiksi äänensävy. Sen vaikutus on voimakkaampi kuin itse viestin, koska se tulee toiselta tasolta ja luo puitteet miten aiempaa viestiä on tulkittava.

Ilmapiirin saa nousemaan, kun käyttäytyy välillä hassusti = inhimillisesti, ei tarvitse ottaa niin vakavasti. Hyvän kouluttajan voi heittää mihin tahansa tilanteeseen hänen siitä häkeltymättä. Kaikki on ok.