What can you benefit from Coaching?

Wellness Coaching will be useful when you have heard the same guidance  far too often, like eat less and exercise more or you want to have a change in your life but not quite sure what is the best way to start.

We all have access to multiple daily information on how to improve our wellbeing but what is best suited for oneself it can be difficult to put them into practice. Wellness Coach will guide you in person and confidentially towards your own objective.

We have various thoughts and emotions when there are changes in life style, like how to make it or succeed. Wellness Coach helps to clarify the thinking process so that the change is manageable.

 

What sort of daily choices do you make?

Wellbeing is a comprehensive relation between physical, mental and social dimension. It is not only related to our physical health but consists of multiple different things and the choices we make.

We make various daily selections concerning our wellbeing

Vibrant body – nutrition & exercise
Enthusiastic mind – creativity
Satisfactory social connections – interpersonal skills
Joy of success – motivation
Fulfilling personal dreams –  contentment

 

Why do we need coaching?

Our life style choices are defined as part of our wellbeing areas like  thoughts and emotions, nutrition, exercise habits, how well we rest, take care of our finances and our social skills. Everybody has a lot of good and bad issues in our daily lives.

Sometimes the balance in life can turn upside down in some areas which then may cause our thoughts to circulate in a loop. This may happen even when nothing has shocked our life balance and we might think what will happen. This way our thoughts are defining our future. Wellness Coach has different ways to break the thinking pattern and find a solution to reach the objective. Good Coach is orchestrating the change process and is there for the support and guiding to the right direction.

The most important thing is that you know what kind of guidance you need the most. Sometimes we want to change many areas in our life style at once but it can be too much. We are orientated to our daily habits and changing everything can be exhausting. The change can be done gradually in different areas and it is depending on personal capacity, situation in life and also how well are we supported by our close circle.

 

Am I the best Wellness Coach for you?

My coaching philosophy is to have good connection with others. I will coach towards your own desired or mutually set objectives with integrity. I’m empathetic , coherent and determined. Always 100% present.

When you need a coach that has genuine desire to make a better version of you, please contact me.  

Milloin valmennuksesta voi olla hyötyä?

Hyvinvointivalmennus tulee avuksi silloin, kun on kuullut saman neuvon liian usein, esimerkiksi, syö vähemmän ja treenaa enemmän, haluaa aidosti tehdä elämänmuutoksen, mutta ei tiedä mistä tai miten on paras aloittaa.

Erilaisia neuvoja oman hyvinvoinnin parantamiseen on saatavilla joka päivä, monesta eri näkökulmasta, mutta miten ne sopivat itselle ja omaan elämäntilanteeseen, voi tehdä neuvojen valinnan tai niiden toteuttamisen vaikeaksi. Hyvinvointivalmentaja on henkilö, joka ohjaa henkilökohtaisesti ja luottamuksellisesti kohti omaa tavoitetta.

Mihin tahansa elämänmuutokseen kuuluu erilaisia ajatuksia ja tunteita, kuten miten selviää tai onnistuu. Hyvinvointivalmentaja auttaa kirkastamaan ajatuksia, jotta elämänmuutos on hallittavissa.

Millaisia valintoja sinä teet päivittäin?

Hyvinvointi on fyysisen, henkisen ja sosiaalisen ulottuvuuden keskinäinen sekä monipuolinen suhde. Hyvinvointi ei siis ole pelkkä fyysiseen terveyteemme liittyvä asia, vaan usean eri asian välinen suhde eli mitä valintoja tekee.

Teemme päivittäin hyvinvointiamme koskevia valintoja liittyen

  1. keholliseen elinvoimaisuuteen – ravinto & liikunta
  2. innostuvaan mieleen – luovuus
  3. sosiaalisen yhteyden tuomaan tyydytykseen – ihmissuhteet
  4. onnistumisen tunteeseen – motivaatio
  5. henkilökohtaisten toiveiden toteutumiseen – tyytyväisyys

Mihin hyvinvointivalmentajaa tarvitaan?

Elämäntavat määritellään usein osana hyvinvointiamme, joihin kuuluu, miten ajattelemme ja tunnemme, syömme, liikumme, lepäämme, hoidamme omaa taloutta ja ihmissuhteita. Jokaisen elämässä on runsaasti hyvinvointiamme rikastuttavia tai huonontavia asioita.

Elämämme tasapaino saattaa joskus mennä jossain osa-alueella sekaisin ja silloin ajatukset sekä tunteet voivat alkaa kiertämään kehää. Näin voi käydä jopa ennen kuin on edes ehtinyt tapahtua mitään ja sitten miettii, että mitä kaikkea tulee tapahtumaan. Ikään kuin määrittää tulevaisuuden asioille, joita ei ole edes tapahtunut. Hyvinvointivalmentajalla on erilaisia mielen työkaluja käytössään, jotta jumitilanne saadaan ratkaistua tai tavoitteeseen pääseminen onnistuu. Hyvä valmentaja on muutosprosessin ohjaajana, joka tukee ja kuljettaa valmennettavaa oikeaan suuntaan.

Tärkeintä kuitenkin on se, että sinä tiedät, millaista ohjausta kaipaat elämääsi. Joskus haluamme muuttaa elämäntapamme kertaheitolla, mutta se tuo liian suuren kuorman. Olemme tottuneet tekemään päivittäisiä asioita tietyllä tavalla ja kaiken muuttaminen kerralla uuvuttaa. Voi aloittaa tekemällä pienempiä muutostoimenpiteitä useilla eri osa-alueilla, mutta kaikki riippuu omasta kapasiteetista, elämäntilanteesta ja myös siitä millaista tukea muutokseen saa lähiympäristöstä.

Olenko sinulle sopivin hyvinvointivalmentaja?

Valmennusfilosofiaani kuuluu hyvä yhteys muiden kanssa. Kun haluat valmennusta mielelle tai keholle tai molemmille, valmennan sinua luottamuksella kohti sinun omia sekä yhdessä mietittyjä tavoitteita. Minulla on kyky asettua toisen asemaan, sillä olen elämäni polulla kohdannut ja kokenut monia elämääni ravisuttaneita asioita. Nämä elämänmuutokset ovat muovanneet minusta johdonmukaisen, empaattisen ja määrätietoisen. Olen 100 % läsnä.

Kun haluat valmentajan, jolla on aito halu viedä sinua kohti parempaa versiota itsestäsi, ota rohkeasti yhteyttä.