NLP & mielen löytöretki

Valmennus kasvattaa tietoisuutta omista ajatuksista, tunteista ja niiden tuottamasta toiminnasta. Kevyemmät ajatukset ja tunteet helpottavat päivittäisiä kohtaamisia.

NLP & tunteiden tasapaino

Valmennus avaa sisäisen maailmankuvamme merkitystä, joka meille jokaiselle on ainutlaatuinen. Peilaamme koko ajan toisia itseemme ja tuntemukset ovat joko oma sisäinen tunne tai ulkoapäin koettu.

NLP & vuorovaikuttaminen

Toisen ihmisen kohtaaminen on vuorovaikutusta, johon on hankala kirjoittaa vuorosanoja etukäteen. Kohtaamisessa on monta vaikuttavaa tekijää. Kohtaamistyö alkaa läsnäololla, toisen arvostamisella, kuuntelulla ja keskustelulla.

 
NLP & liikunta

Liikunnan hyödyt ovat kiistattomat. Parasta lääkettä kehollemme on sen fyysinen liikuttaminen. Se pitää aivot vireänä ja kehon nuorekkaana sekä elinvoimaisena.

NLP & voyage to the mind

Coaching increases awareness of own thoughts, emotions and how we act upon those. Lighter thoughts and emotions make our mundane tasks easier.

NLP & balancing emotions

Coaching will open the meaning of our personal and unique internal model of the world.  We mirror constantly ourselves to other people and our feelings are either our internal or is experienced from outside.

NLP & interaction

Meeting other person is direct interaction and it is difficult to write a script beforehand as there are so many different shift factors involved. A good meeting starts with being present, respecting and listening one another.

NLP & exercise

The benefits of exercising are undeniable. Moving your body physically is the best medicine. Exercise keeps our brains alert and gives youthfulness and vitality to our body.

Mitä asiakas saa valmennuksesta?
  • Itsetuntemusta, sillä jokaisella meistä on ajatus itsestä, omasta arvosta ja merkityksestä.
  • Ymmärrystä omien tunnetilojen vaikutuksista itselle ja muille sekä kuinka tunteita voi säädellä.
  • Valmennus kasvattaa tietoisuutta omista ajatuksista, tunteista ja niitä seuraavasta toiminnasta.
  • Omien voimavarojen löytämistä ja rajoittavien uskomusten purkamista.
  • Parempaa kehollista ymmärrystä ja määrätietoista kehon liikuttamista.
Mitä NLP hyvinvointivalmennus on?

NLP eli Neuro viittaa hermojärjestelmäämme, Linguistic kieleen ja kielen rakenteeseen, Programming toimintamalleihin ja -tapoihin. NLP on menetelmä, jolla voidaan ymmärtää ja muuttaa käyttäytymismallejamme erilaisten harjoitusten avulla. Voimme muuttaa ainoastaan omia ajatuksiamme ja mieltämme voi uudelleenohjelmoida.

Lähtöajatus on, että hyvinvointi muodostuu neljä tekijästä – ajatukset ja tunteet, liikunta, ravinto ja lepo, jotka kannattelevat valmennustani nivoutuen yhteen. Asiat sujuvat saumattomammin, kun nämä tekijät ovat suhteellisen tasapainossa keskenään. Tasapainon ja sisäisen rauhan saavuttaminen helpottavat sopeutumista elämässämme koko ajan tapahtuviin muutoksiin.

Valmennus keskittyy kokonaisvaltaiseen hyvinvoinnin tasapainoon. Asiantuntemus tuo valmennukseeni selkeyttä, johdonmukaisuutta, läsnäoloa sekä rauhallisen otteen. Luottamus on valmennukseni avainsana.

HiH valmennuksesta sanottua

Mielenkiintoinen aihe, joka antoi erilaista näkökulmaa omaan tekemiseen. Esityksessä tuli hyvin esille, että voimme aina valita miten ajattelemme sekä käsittelemme asioita. - OP Loimaa henkilökuntapalaute Tiinalla on lämpö ja lähimmäisen ymmärrys mukana puheessa ja häntä on miellyttävä kuunnella. Esityksessä oli mukana tietoa, taitoa ja tunnetta, jotka välittyivät vahvasti kuulijoille. - OP Loimaa naistenillan esitys Tunteet vuorovaikutuksessa
Tiina Pajula on taitava luennoitsija, joka osaa yhdistää aiheeseen liittyvän teorian ja oivalluttavat ajatuksensa saumattomaksi kokonaisuudeksi. Hänestä huokuu aito välittäminen. Voin lämpimästi suositella Tiinaa niin luennoitsijana kuin coachina! - Anu Vihonen, henkilöstövalmentaja, NLP kouluttaja, Neway Oy Kiitos avoimesta kasvutarinastasi. Avaat hienosti kokemuksiasi. Olet ammattilainen. Tunteet on tärkeitä, onneksi. Kiitos oivalluksista. Olet aito ja rohkea esimerkeillä ohjaaja. - NLP kurssilaisten palaute